Menu

הכנה למרכז הערכה פלאפון

הכנה למרכז הערכה פלאפון - CC Jobsהכנה למרכז הערכה פלאפוןהכנה למרכז הערכה פלאפוןהכנה למרכזי הערכה

הגיעו מוכנים למרכזי הערכה

המטרה של מרכזי הערכה היא לסייע למעסיקים לזהות דורשי עבודה רלוונטיים. השימוש במרכזי הערכה נפוץ בתחומים שונים במשק בארץ ובעולם. מבחינת המעסיק, מרכז הערכה מהווה אמצעי סינון יעיל ומהיר. יחד עם זאת, דורשי העבודה עצמם לא תמיד מגיעים מוכנים להערכה במרכז. חלקם מתרגשים מהמעמד ויש גם כאלה שמוותרים מראש על הפגישה. הפתרון הוא לעבור הכנה מקצועית למרכזי הערכה ולהתייעץ עם המומחים של חברת השמה CC לפני התאריך המיועד.